Werkprocessen

Werkprocessen geven de structuur weer hoe er gewerkt wordt binnen een bedrijf of afdeling. Door de werkprocessen op te schetsen ontstaat er duidelijkheid in de werkstroom, verantwoordelijkheden en informatiebehoefte. Hierdoor wordt het voor de medewerkers binnen het proces inzichtelijk wat er van hen wordt verwacht. Daarnaast kan het in kaart brengen van het werkproces de basis vormen voor het verbeteren van uw organisatie. 

CMS heeft werkprocessen in kaart gebracht binnen tal van onderhouds- en beheersorganisatie. Hierdoor kunnen wij u, op basis van ‘best practice’, uitdagen met voorstellen ter verbetering van uw onderhouds- en beheerswerkprocessen.

Resultaat:

Inzicht en afstemming van de taken binnen uw organisatie.