Risicoanalyse

Een risicoanalyse is een analytische methode om het risicoprofiel van een installatie helder te krijgen (Risico = Kans x Effect). Een risicoanalyse wordt onder andere gebruikt voor het onderbouwen van onderhoudsconcepten. Er worden dan per risicocategorie een of meerdere risicomatrices gedefinieerd waaraan de installatie kan worden getoetst. 

CMS levert ondersteuning bij het definiëren en faciliteren van een risicoanalyse en heeft daar pragmatische tools en methodieken voor ontwikkeld.

Resultaat:

Een eerlijk beeld van het huidige risico van uw installatie.