Van maintenance naar reliability engineering

Veel maintenance engineers zijn actief in de werkvoorbereiding en de realisatie van modificaties en het onderhoud. Maar is er voldoende tijd voor de optimalisatie van het onderhoud? Heeft men voldoende competenties hiervoor? Beschikt men over de juiste data?

 

Voor CMS is er een belangrijk onderscheid tussen de maintenance engineer en de reliability engineer. Het best komt dat tot uitdrukking in onderstaand overzicht.

 

Maintenance engineer:

 • Focus op de gebruiksfase van de assets
 • Algemeen beschikbare kennis
 • Gericht op onderhoud
 • Nadruk op kwalitatieve analyses
 • Focus op beschikbaarheid gedurende de gebruiksfase
 • Proces optimalisatie
 • Focus op de korte termijn (1-2 jaar)

 

Reliability engineer:

 • Focus op de gehele levenscyclus van de assets

 • Specialistische kennis

 • Gericht op processen – systemen en condities binnen de organisatie

 • Nadruk op kwantitatieve – probabilistische analyses

 • Focus op de betrouwbaarheid gedurende de levensfase

 • Keten optimalisatie

 • Focus op de lange termijn

 

CMS ervaart dat veel maintenance engineers bezig willen zijn met reliability en bijvoorbeeld de optimalisatie van het onderhoud. Maar we zien ook dat reliability engineering vraagt om andere competenties. Een training (on the job) biedt uitkomst.

Training on the job

In tijden dat ‘nieuw’ personeel niet het eerste is waar organisaties aan denken, is juist het benutten van het huidige potentieel van het personeelbestand een effectieve manier om meer prestaties te verkrijgen bij dezelfde kosten. Om de transitie te maken van enerzijds een effectiever onderhoudsconcept en anderzijds niet meer personeel in te zetten, is het trainen on the job van de huidige bezetting een slimme manier om werk met werk te maken. Door uw mensen enerzijds te trainen en vervolgens te begeleiden bij het uitvoeren van een optimalisatietraject, vangt u “twee vliegen in een klap”.

 

CMS biedt hiervoor verschillende cursussen. We hebben cursussen gericht op basiskennis, op het verbreden van kennis en op het verdiepen van kennis. En we geven ‘trainingen on the job’, als begeleiding van een intern verbetertraject. De CMS consultant komt in uw bedrijf om de cursist te begeleiden. Zo hebben de deelnemers een case die hen aanspreekt, want het gaat over hun eigen fabriek waar ze alles van weten en tegelijkertijd wordt de fabriek geoptimaliseerd. De terugverdientijd is veel sneller dan de klassieke aanpak met alleen trainen en het vervolgens zelf uitzoeken. De CMS consultant voorkomt ‘valkuilen’ en zet zijn ervaring in om uw mensen de juiste vaardigheden te laten ontwikkelen zodat zij zelfstandig verder kunnen. Op deze wijze wordt uw maintenance engineer een reliability engineer.

Projectreferentie

Bij een afvalverbrander in het Westen heeft deze aanpak tot succes geleid van de TD. Het bedrijf is nu zelfstandig aan de slag met reliability en men kan de directie goed uitleggen wat het voordeel is om hier tijd in te investeren. Ga naar 'referenties' voor een overzicht van onze klanten.

Interesse?

Bent u benieuwd wat reliability voor u kan betekenen? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt ook eerst een cursus bij ons volgen, bijvoorbeeld de cursus Verkenning onderhoudsconcepten RCM-II.