Reliability engineering

Reliability engineering draait om het bestuderen van de mogelijkheid van een installatie om aan gestelde eisen te voldoen, dit gedurende een bepaalde tijd en onder vastgestelde condities. Reliability engineering is een specialisme binnen Maintenance engineering. Hierbij gaat specifiek de aandacht naar de relatie tussen prestaties als betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de installatie. De functie van reliability engineering is om activiteiten uit te voeren die gericht zijn op de betrouwbaarheid van een installatie. Het optimaliseren van onderhoudsconcepten, het uitvoeren van ‘Root Cause Analysis’ (RCA) en diverse statistische ‘What-If’ analyses behoren tot het werkpakket. 

CMS kan de functie van reliability engineering in uw organisatie vervullen, ondersteunen en/of verbeteren.

Resultaat:

Een continue focus op de betrouwbaarheid van uw installatie.