P&ID's

De afkorting P&ID staat voor ‘Piping and Instrumentation Diagram’ of ‘Process and Instrumentation Diagram’. Een P&ID is een technische tekening die schematisch laat zien hoe de verschillende technische componenten (assets) van een procesinstallatie met elkaar verbonden zijn. Hierdoor krijgt u een duidelijk beeld welke technische componenten u exact moet beheren. 

CMS werkt met Autocad P&ID. Hiermee kan efficiënt een installatie in kaart worden gebracht en geconverteerd worden naar een onderhoudsbeheerssysteem.

Resultaat:

Een procesgerelateerd overzicht van de objecten die beheerd en onderhouden moeten worden.