Ontwerp & Life Cycle Costing (LCC)

In de ontwerpfase worden de belangrijkste keuzes gemaakt ten aanzien van de beschikbaarheid en onderhoudskosten van het bedrijfsmiddel. Dan spelen er vragen als "moet de pompinstallatie dubbel worden uitgevoerd?", "moet er een extra loopbrug worden geïnstalleerd?", "welke machineleverancier kiezen we?" Maar ook in de gebruiksfase spelen LCC-thema’s als "is een investering in nieuw equipement rendabel ten opzichte van het blijven onderhouden?" Beslissingen kunnen kwalitatief worden onderbouwd door te kijken naar kosten binnen de hele levenscyclus van het bedrijfsmiddel. 

CMS ondersteunt deze onderbouwing door het maken van Life Cycle Costing analyses.

Resultaat:

Een financiële onderbouwing van uw ontwerpvoorstellen voor het onderhoudsproces.

Life Cycle Costing - LCC.jpg