Onderhoudsconcepten

Een onderhoudsconcept is een verzameling van onderhoudsregels, waarmee de installaties zodanig onderhouden worden, dat deze blijven voldoen aan de door de organisatie vooraf gestelde functionaliteit. Het is de schakel tussen het onderhoudsbeleid en de onderhoudspraktijk. CMS levert ondersteuning bij het maken, implementeren en optimaliseren van onderhoudsconcepten op basis van Ervaring, Risico, FMECA of RCM.

Resultaat

Een onderbouwd onderhoudsconcept dat het onderhoudsbeleid vertaalt naar duidelijk meetbare onderhoudsactiviteiten.

Referentie

Kijk voor een voorbeeld over het optimaliseren van onderhoudsconcepten in onze case over Brabant Water of lees het interview met Kees Lombarts van Brabant Water. Of neem direct contact met ons op, telefoon +31 (0)73 648 0563.
 

Onderhoudsconcepten 3.0

Assets van productiebedrijven, waterbedrijven, gemeenten en provincies hebben vaak een onderhoudsconcept om de assets in bedrijf te houden. Maar dekt het onderhoud alle risico’s? Doen we niet teveel onderhoud? Welke keuzes maken we bij een krimpend budget? Voor een antwoord hierop, heeft CMS Asset Management een methodiek ontwikkeld: onderhoudsconcept 3.0. Hiermee worden de resultaten gevisualiseerd zodat er goed over gecommuniceerd kan worden. Het is een aanvulling op de methode van onderhoud op basis van risico volgens FMECA/RCM II.

 

Middelen doelmatig inzetten

De methode heeft zich al bewezen; onze klanten kregen meer inzicht in risico’s en kosten. Er zijn voorbeelden met besparingen tot 50% op onderhoud en 50% op potentiële risicokosten. Sommige organisaties merkten dat er juist meer onderhoud gedaan moest worden om risico’s te reduceren, andere konden hun keuzes aantonen en onderbouwen zodat er minder issues rondom bijvoorbeeld vergunningen speelden (BRZO).

 

Vakmanschap en bewustwording

De methode wordt ondersteund met softwaretool Power Suite en met innovatieve algoritmen. Het vraagt echter ook vakmanschap van de reliability engineer om tot optimaal resultaat te komen, want het is ‘geen druk op de knop’-methode. Onze vakbekwame consultants ondersteunen u. Zij loodsen u door het proces en faciliteren u met workshops voor uw medewerkers. Niet alleen het proces wordt gefaciliteerd, er wordt ook gewerkt aan bewustwording rondom het belang van registraties en rondom het maken van keuzes voor onderhoud. Daarom noemen we de methodiek ook 3.0; het gaat verder dan de klassieke aanpak.

 

Hoe werkt het?

Allereerst worden de data van een installatiestructuur met haar storingsgegevens en huidig onderhoud in Power Suite geladen, veelal uit uw onderhoudsbeheersysteem (OBS). Vervolgens wordt er een risicoanalyse uitgevoerd, zowel op basis van geen onderhoud doen als op basis van het huidige onderhoud. Door het toepassen van een algoritme wordt op vijf criteria getoetst of het onderhoud voldoet aan de gouden regels: reduceert het risico’s, is het technisch uitvoerbaar en zijn de kosten van onderhoud niet meer dan de potentiële risicokosten. Als deze vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, is er sprake van optimaal onderhoud. We werken met referentieobjecten met eenzelfde context waarbinnen de assets opereren, zodat de aanpak efficiënt uitgevoerd kan worden. Het resultaat? Duidelijke gevisualiseerde informatie die de verschillen laat zien tussen de scenario’s en de invloed van keuzen op het budget. De nieuwe onderhoudsregels kunnen daarna terug in het OBS. Kijk voor voorbeelden in de Productsheet Onderhoudsconcepten 3.0.

 

Softwaretool Power Suite

Ter ondersteuning van het proces van onderhoudsconcepten 3.0 kan softwaretool Power Suite worden gebruikt. Power Suite is gebruiksvriendelijk en fit voor haar taak. Het is een goede ‘middenklasser’ die precies doet wat u nodig heeft. De software werkt snel en simpel en is een cloud-oplossing. De beheerkosten zijn laag en de data worden veilig beheerd. Door de sterke import- en exportfuncties kan informatie uitgewisseld worden met onderhoudsbeheersystemen als SAP, Ultimo en Infor.

 

Meer resultaat

CMS Asset Management is primair een adviesbureau dat uw doel voorop zet. Onze consultants gaan in gesprek over wat u wilt bereiken, inventariseren wat mogelijk is en komen met een passende aanpak. Een aanpak die gericht is op het creëren van waarde in uw organisatie, zowel voor de technische systemen als de ‘zachte’ kant: de mens. Want pas als u en uw medewerkers ermee aan de slag kunnen, is voor ons de methode geslaagd.

 

Aan de slag?

Wilt u weten of uw onderhoudsconcept de risico’s afdekt en het budget juist is, dan gaan we graag met u aan de slag. Na een intake wordt u getraind op de methode, verzorgen wij de inrichting van de tools en gaan we met u in workshops aan de slag. Afhankelijk van uw organisatiedoel ligt de focus op resultaat creëren of het bekwaam maken van uw mensen. Het begint altijd met een oriënterend gesprek over uw situatie. Geïnteresseerd? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Luc de Laat: ldlaat@cmsam.nl of 073 648 0563.

Onderhoudsconcepten 3.0.png