Waarom asset management? De voordelen op een rijtje.

Asset management in uw organisatie invoeren kent vele voordelen. Alle voordelen van asset management hebben als basisprincipe: ‘doen we de goede dingen en doen we deze dingen goed’.

De toegevoegde waarde van asset management is:

 • Benoemen van de juiste organisatiedoelen, geformuleerd in termen van prestatie, risico en kosten;
 • Het bepalen van de juiste keuzes rondom nieuwbouwinvesteringen, vanaf de planvorming tot aan de sloop;
 • Het hebben van een goede specificatie voor nieuwbouw;
 • Het kunnen afgeven van betrouwbare lange termijn-planningen;
 • Het kunnen prioriteren van projecten;
 • Het kunnen prioriteren van budgetten over de gehele levenscyclus van de asset;
 • Inzicht in kosten versus risico’s en hiermee onderbouwde keuzes kunnen maken;
 • Het snel inzichtelijk kunnen maken van consequenties van voorstellen;
 • Onderbouwde verantwoording kunnen afleggen omtrent keuzes intern en extern (bestuur, maatschappij, partners);
 • Proactief anticiperen op toekomstige situaties, voorbereid zijn;
 • Transparantie rondom besturingsdoelen.

Positieve gevolgen van asset management zijn:

 • De informatievoorziening is voortaan asset georiënteerd. Alle informatie over de assets is beschikbaar, zodat de organisatie kan beschikken over de benodigde gegevens- en stuurinformatie. Hierbij kan gedacht worden aan het ontsluiten van gegevens voor analyse en optimalisatie en efficiency-verhoging.
 • De organisatie werkt aan risicomanagement. Op basis hiervan kunnen beslissingen onderbouwd en afgewogen worden. Hierbij kan gedacht worden aan scenariostudies, onderhoud op basis van risico, projectprioritering en beslissingsondersteunende modellen.
 • De organisatie werkt aan prestatiemanagement. De organisatie kan meten en controleren tussen eis en realisatie en kan hiermee scherp sturen op afwijkingen.
 • De organisatie is ook financieel plancyclus georiënteerd. Budgetteren vindt plaats op basis van prestatie, risico en kosten.

Informatie

Wilt u meer weten over de voordelen van asset management? Neemt u dan contact met ons op. Vul daarvoor het contactformulier in of bel met +31 (0)73 648 0563. Wij vertellen u  graag meer over de voordelen van asset management voor uw organisatie.