Handreiking risicomanagement

Kennisplatform CROW vroeg CMS Asset Management om weg- en groenbeheerders op weg te helpen met risicomanagement. Hoe kunnen zij verantwoorde keuzes maken om wegen en groen beschikbaar en betaalbaar te houden? En hoe krijgen ze meer grip op risico’s?

 

Samen met mensen uit het veld ontwikkelde CMS Asset Management een handreiking met oefenmodel: de handreiking 'Risicomanagement bij beheer van wegverhardingen en groenvoorzieningen; introductie, historie, methode en instrumenten'.

 

Meer weten over waarom deze handreiking tot stand is gekomen? Lees het interview met CROW-projectmanager Eddy Westdijk.

 

CMS Asset Management schreef ook een handreiking over asset management, speciaal voor mensen werkzaam in het stedelijk water.

Handreiking Risicomanagement CROW_web.png