FMECA en RCM

Onderhoudsconcepten kunnen worden opgesteld door middel van de FMECA of RCM methodiek. FMECA staat voor ‘Failure Modes Effects and Criticality Analysis’ en RCM staat voor ‘Reliability Centered Maintenance’. Beide methodieken zijn ontwikkeld voor het verbeteren van onderhoudsmanagement en focussen zich op het verhogen van de betrouwbaarheid van een installatie. 

CMS heeft veel ervaring met het uitvoeren van FMECA’s en RCM studies en richt zich op het pragmatisch toepassen hiervan.

Resultaat:

Een onderhoudsconcept op basis van FMECA of RCM.

CMS werkt volgens de volgende Europese standaarden: IEC 60812:1985 en CEI/IEC 60300-3-11:1999