Asset managementsysteem

CMS vindt dat asset management prima kan worden bedreven in de bestaande organisatie. Belangrijk is om in de organisatie nieuwe verbindingen te leggen en met de specifieke thema’s aan de slag te gaan. Bij asset management is het wel van belang dat de rollen goed belegd zijn. Het moet duidelijk zijn wie de asset owner, de asset manager en de service providers zijn. Door dit in kaart te brengen wordt vanzelf duidelijk of u als organisatie beter kunt reorganiseren of dat het een kwestie is van goed de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beleggen. Het goed beleggen van de asset managementrollen komt voort uit de noodzaak om een systeem op orde te hebben waarin dit geborgd is. We noemen dit het asset managementsysteem.

Cirkel van Deming

Als we praten over een asset managementsysteem, dan hebben we het over de inrichting van de onderhoudsorganisatie op een zodanige wijze dat processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Het systeem is volledig gebaseerd op de Deming-cirkel, oftewel de PDCA-cyclus die staat voor: Plan-Do-Check-Act. Dat is een basis voor continu verbeteren.

INK-model

CMS helpt organisaties om asset management te integreren in het eigen business model of systeem van de organisatie. Zo hebben we het asset managementsysteem gespiegeld op het INK-model. Dit voorkomt dat de mensen in de organisatie worden geconfronteerd met een nieuw systeem met weer nieuwe elementen. Het is de filosofie van CMS om aan te haken op bestaande structuren.

PAS 55 en ISO 55000

Het asset managementsysteem is te certificeren volgens de PAS 55 norm. Daar waar ISO 9001 de kwaliteit borgt, is er PAS 55 om het asset managementsysteem te borgen. In 2013 is ISO 55000 gereed, een internationale norm voor het implementeren van een asset managementsysteem. CMS is betrokken bij de ontwikkeling van deze internationale norm.

Informatie

Wilt u meer weten over het asset managementsysteem of over certificering ervan? Neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.

Kwaliteitscirkel-Deming-web.png