Asset management bedrijven

Om met asset management aan de slag te gaan, is meer nodig dan alleen een asset managementsysteem. De ‘cultuur’ van de organisatie is ook een belangrijk aspect. Hoe handelen uw mensen? Zijn zij risicobewust? Tonen zij gedrag wat bijdraagt aan uw asset managementdoelstellingen? Kortom, bedrijven managen al jaren hun assets. Maar betekent dat ook dat zij optimaal asset management bedrijven?

Projecten voor het bedrijven van asset management

Asset management bedrijven houdt in dat de processen in termen van mensen, methoden en middelen zodanig worden ingericht dat er een basis ontstaat om prestaties, risico’s en kosten van de assets met elkaar in verband te brengen en vanuit hier een optimale balans te creëren. In alle projecten wordt een resultaatgerichte, kostenbewuste en mensgerichte aanpak toegepast. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke projecten om daadwerkelijk asset management te bedrijven.

  • Het aanscherpen of opstellen van effectief asset managementbeleid, asset managementstrategie, asset managementdoelstellingen en een format voor asset managementplannen. CMS beschikt over stappenplannen om aan deze elementen inhoud te geven;
  • Onderhoudsconcepten op basis van FMECA en RCM opstellen. Hierbij wordt op basis van de ervaringen die bijvoorbeeld een waterschap heeft met de criticaliteit van de assets, een methode geselecteerd en toegepast;
  • Onderhoudsoptimalisatie. Na jaren onderhoud en registratie van storingen, kan een optimalisatie ervan leiden tot minder onnodige onderhoudsactiviteiten;
  • Informatiemanagement. Op basis van de doelstellingen en werkprocessen bepalen van de informatiebehoefte, toetsing in welke mate de huidige informatiesystemen hierin voorzien en aanbevelingen doen voor de informatievoorziening;
  • Life Cycle Management: Het vooraan in de levenscyclus inbedden van gebruiks- en onderhoudservaringen;
  • Configuratiebeheer richten en inrichten;
  • Werkstroombeheersing richten en inrichten;
  • Magazijn- en voorraadbeheer richten en inrichten;
  • Prestatiemanagement richten en inrichten.

 

CMS-consultant Robert van Grunsven onderzocht als een van de eersten de invloed van de organisatiecultuur op het realiseren van asset managementdoelstellingen. In zijn thesis voor de studie Asset Management Control beschrijft hij hoe een asset managementcultuur eruit ziet en hoe gemeten kan worden in welke mate een cultuur hieraan voldoet.

>> Lees het interview met Robert van Grunsven MSc over de invloed van de bedrijfscultuur op het slagen van asset management in een organisatie.

Projectreferenties

Voor driekwart van alle waterschappen heeft CMS projecten uitgevoerd rondom het bedrijven van asset management. Voorbeelden zijn:

 

CMS hielp Delfluent bij de onderhoudsoptimalisatie. Delfluent is een consortium van bedrijven dat voor Delfland het zuiveringsproces uitvoert in de regio Delft en Den Haag. Het consortium beschikt over een PAS 55 certificaat. Een onderdeel daarvan is het continu verbeteren en daarvoor wilde Delfluent de onderhoudsconcepten toetsen aan de ‘nieuwe’ risicomatrices. De wens was daarbij de leerervaring uit het onderhoudsbeheerssysteem te gebruiken. CMS heeft dit proces gefaciliteerd, onder andere met gebruik van haar tool ‘Asset Management Power Suite’. Hierdoor kon efficiënt een nieuwe afweging worden gemaakt en konden de resultaten worden teruggeplaatst in het Infor onderhoudsbeheerssysteem.

>> Lees het interview met Yvette Zuidwijk van Defluent Services BV over optimalisatie van onderhoudsconcepten.

 

Waterschap Zuiderzeeland wilde Maximo, een softwareprogramma voor asset management, upgraden naar de nieuwste versie en het systeem gebruiksvriendelijker inrichten. CMS stelde een plan op waarmee Zuiderzeeland op basis van een goede inventarisatie kon komen tot een nieuwe ‘blauwdruk’ van de inrichting van het systeem. Met de afdeling ICT is de upgrade doorgevoerd. Dat leverde een forse kostenbesparing op.

 

>> Bekijk onze andere referenties.

Informatie

Wilt u meer weten over asset management bedrijven? Neemt u dan contact met ons op. Wij vertellen u er graag meer over.